Greylock Mountains, 42 x 84" ,o/c, 2019
prev / next